Kontakt

Formularz kontaktowy

Format Daty: [dd-mm-yyyy]

* - dane obowiązkowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
 * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: 
TTSound Audio-Video ul. Bartoka 1/129, 92-547 Łódź 
przy zachowaniu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w celu umożliwienia kontaktu. 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. : 

  • wyrażenie zgody powinno być świadome i dobrowolne,
  • powyższa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: info@video4.pl
  • zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby zgłaszającej,
  • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą,
  • dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
  • w związku z możliwością wystąpienia reklamacji dotyczącej usługi, dane osobowe związane ze zgłoszeniem będą przechowywane w systemie wewnętrznym przez okres do zakończenia świadczenia usługi. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub bezpowrotnie usunięte. W szczególnych przypadkach i za obopólną zgodą okres ten może ulec przedłużeniu.

Dane kontaktowe

tel. 518 361 998

tel. 661 311 207

email zespolfresh@vp.pl

ul. Gojawiczyńskiej Poli 5

93-249 Łódź